Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy ZP.271.11.2024 2024-04-26 12:20 2024-05-13 10:00
2. Postępowanie znak: ZP.271.10.2024: "Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa tężni solankowej w Iławie” ZP.271.10.2024 2024-04-24 12:47 2024-05-07 09:00
3. Postępowanie znak: ZP.271.9.2024 „Konserwacja i remont pomostów w Iławie II” ZP.271.9.2024 2024-04-24 08:32 2024-05-09 09:00
4. Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy ZP.271.8.2024 2024-04-15 15:07 2024-04-23 09:00
5. Postępowanie znak: ZP.271.7.2024 „Konserwacja i remont pomostów w Iławie” ZP.271.7.2024 2024-04-02 13:58 2024-04-17 09:00
6. Postępowanie znak: ZP.271.6.2024 „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” ZP.271.6.2024 2024-03-13 14:27 2024-03-21 10:00
7. Budowa tężni solankowej w Iławie ZP.271.5.2024 2024-03-06 13:32 2024-03-22 09:00
8. Wykonanie dokumentacji projektowych targowiska miejskiego, amfiteatru i terenu rekreacyjnego nad jeziorem tzw. fosy ZP.271.4.2024 2024-02-14 14:20 2024-02-28 09:00
9. Postępowanie znak: ZP.271.3.2024 „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” ZP.271.3.2024 2024-02-12 15:21 2024-02-20 10:00
10. Postępowanie znak: ZP.271.2.2024 „Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi Gminy Miejskiej Iława" ZP.271.2.2024 2024-02-08 10:06 2024-02-16 09:00
11. Postępowanie znak: ZP.271.1.2024 „Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława” ZP.271.1.2024 2024-01-31 09:32 2024-03-05 09:00
12. „Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie” SP1.1.271.2024 2024-01-26 10:19 2024-02-05 11:00
13. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Ziemowita w Iławie ZP.271.51.2023 2023-12-20 14:04 2024-01-08 09:00
14. Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2024 ZP.271.50.2023 2023-12-15 14:54 2024-01-02 10:00
15. Postępowanie znak: ZP.271.48.2023 „Utrzymanie czystości budynku Urzędu Miasta Iławy, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie” ZP.271.48.2023 2023-12-04 14:19 2023-12-12 10:00
16. Postępowanie znak: ZP.271.47.2023 „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Iławy” ZP.271.47.2023 2023-12-01 12:05 2023-12-18 09:00
17. Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 1 Maja w Iławie ZP.271.45.2023 2023-11-29 14:30 2023-12-07 09:00
18. Postępowanie znak: ZP.271.46.2023 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” ZP.271.46.2023 2023-11-29 14:29 2023-12-07 10:00
19. Wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji na terenie miasta Iławy III ZP.271.44.2023 2023-11-24 14:50 2023-12-04 11:00
20. Wykonanie dokumentacji projektowych targowiska miejskiego, amfiteatru i terenu rekreacyjnego nad jeziorem tzw. fosy II ZP.271.43.2023 2023-11-24 12:48 2023-12-07 10:00
21. Postępowanie nr ZP.271.42.2023 "Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny II” ZP.271.42.2023 2023-11-15 14:12 2023-11-27 13:00
22. Postępowanie nr ZP.271.41.2023 „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy” ZP.271.41.2023 2023-11-13 12:06 2023-11-24 10:00
23. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 1 Maja wraz z doświetleniem przejść dla pieszych ZP.271.40.2023 2023-10-30 12:53 2023-11-17 09:00
24. Postępowanie nr ZP.271.39.2023 „„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy” ZP.271.39.2023 2023-10-25 11:00 2023-11-03 10:00
25. Postępowanie nr ZP.271.37.2023 „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Iławie.” ZP.271.37.2023 2023-10-24 08:55 2023-11-08 09:00
26. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie ZP.271.36.2023 2023-10-20 12:36 2023-11-02 10:00
27. Wykonanie dokumentacji projektowych targowiska miejskiego, amfiteatru i terenu rekreacyjnego nad jeziorem tzw. fosy ZP.271.35.2023 2023-10-20 09:03 2023-11-07 10:00
28. Postępowanie znak: ZP.271..34.2023 - „Budowa sięgacza ul. Rzemieślniczej w Iławie” ZP.271.34.2023 2023-10-19 08:39 2023-11-06 12:00
29. Postępowanie znak: Zp.271.33.2023 „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” ZP.271.33.2023 2023-10-11 11:09 2023-10-19 10:00
30. Postępowanie znak: ZP.271.32.2023 Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława ZP.271.32.2023 2023-10-09 10:12 2023-11-15 09:00
Legenda
- Current
- Archive