Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Postępowanie znak: ZP.271.47.2023 „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Iławy” ZP.271.47.2023 2023-12-01 12:05 2023-12-18 09:00
2. Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 1 Maja w Iławie ZP.271.45.2023 2023-11-29 14:30 2023-12-07 09:00
3. Postępowanie znak: ZP.271.46.2023 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” ZP.271.46.2023 2023-11-29 14:29 2023-12-07 10:00
4. Wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji na terenie miasta Iławy III ZP.271.44.2023 2023-11-24 14:50 2023-12-04 11:00
5. Wykonanie dokumentacji projektowych targowiska miejskiego, amfiteatru i terenu rekreacyjnego nad jeziorem tzw. fosy II ZP.271.43.2023 2023-11-24 12:48 2023-12-07 10:00
6. Postępowanie nr ZP.271.42.2023 "Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny II” ZP.271.42.2023 2023-11-15 14:12 2023-11-27 13:00
7. Postępowanie nr ZP.271.41.2023 „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy” ZP.271.41.2023 2023-11-13 12:06 2023-11-24 10:00
8. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 1 Maja wraz z doświetleniem przejść dla pieszych ZP.271.40.2023 2023-10-30 12:53 2023-11-17 09:00
9. Postępowanie nr ZP.271.39.2023 „„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy” ZP.271.39.2023 2023-10-25 11:00 2023-11-03 10:00
10. Postępowanie nr ZP.271.37.2023 „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Iławie.” ZP.271.37.2023 2023-10-24 08:55 2023-11-08 09:00
11. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie ZP.271.36.2023 2023-10-20 12:36 2023-11-02 10:00
12. Wykonanie dokumentacji projektowych targowiska miejskiego, amfiteatru i terenu rekreacyjnego nad jeziorem tzw. fosy ZP.271.35.2023 2023-10-20 09:03 2023-11-07 10:00
13. Postępowanie znak: ZP.271..34.2023 - „Budowa sięgacza ul. Rzemieślniczej w Iławie” ZP.271.34.2023 2023-10-19 08:39 2023-11-06 12:00
14. Postępowanie znak: Zp.271.33.2023 „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” ZP.271.33.2023 2023-10-11 11:09 2023-10-19 10:00
15. Postępowanie znak: ZP.271.32.2023 Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława ZP.271.32.2023 2023-10-09 10:12 2023-11-15 09:00
16. Wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji na terenie miasta Iławy II ZP.271.31.2023 2023-10-03 10:55 2023-10-11 09:00
17. Postępowanie znak: ZP. 271.30.2023 „Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie” ZP.271.30.2023 2023-09-27 14:08 2023-10-18 09:00
18. Remonty dróg gruntowych na terenie Iławy ZP.271.29.2023 2023-09-22 11:24 2023-10-09 10:00
19. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółką Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. ZP.271.28.2023 2023-09-20 12:41 2023-11-16 12:00
20. Postępowanie znak: ZP.271.27.2023 „Wykonanie dokumentacji projektowych inwestycji na terenie miasta Iławy” ZP.271.27.2023 2023-07-28 12:58 2023-08-07 09:00
21. Postępowanie znak: ZP.271.26.2023 „Budowa sięgacza ul. Rzemieślniczej w Iławie” ZP.271.26.2023 2023-07-24 12:16 2023-08-21 12:00
22. Postępowanie znak: ZP.271.25.2023 „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” ZP.271.25.2023 2023-07-13 10:18 2023-07-21 09:00
23. Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie ZP.271.24.2023 2023-07-06 11:31 2023-07-25 09:00
24. Postępowanie znak: ZP.271.23.2023 „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” ZP.271.23.2023 2023-06-14 13:45 2023-06-29 09:00
25. Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie ZP.271.19.2023 2023-04-27 13:53 2023-06-26 10:00
26. Postępowanie znak: ZP.271.22.2023 "Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny” ZP.271.22.2023 2023-05-31 11:59 2023-08-22 09:00
27. Postępowanie znak: ZP.271.20.2023 „Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława” ZP.271.20.2023 2023-05-02 10:35 2023-06-14 09:00
28. Postępowanie znak: ZP.271.21.2023 „Remont nawierzchni parkingu przy ul. Jana III Sobieskiego” ZP.271.21.2023 2023-04-28 11:01 2023-05-15 09:00
29. Postepowanie znak: ZP.271.17.2023 „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Brzechwy w Iławie (IBO - IV)” ZP.271.17.2023 2023-04-14 15:04 2023-05-04 11:00
30. Postępowanie znak: ZP.271.16.2023: „Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu pn. „Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie” ZP.271.16.2023 2023-04-03 13:12 2023-04-13 09:00
Legenda
- Current
- Archive